post-title Binnengekomen mail Sipke Veenstra: De truc met de “2-kappertjes” http://buitenplaats-horsterwold.nl/wp-content/uploads/Screen-Shot-2018-02-07-at-00.15.22.png 2018-02-07 00:18:13 yes no Geplaatst door: Categorieën:  Nieuws

Binnengekomen mail Sipke Veenstra: De truc met de “2-kappertjes”

Binnengekomen mail Sipke Veenstra: De truc met de “2-kappertjes”

 

22-09-2015

De truc met de “2-kappertjes”

 

Een bij Redactie #vandroomtotdrama binnen gekomen mail over de geschiedenis van Zeewoldense Poolse arbeidsmigranten en hun huisvesting:

Huisvesten van arbeidsmigranten staat in Zeewolde gelijk aan groot geld verdienen.

Ik schreef het u al eerder; 600 arbeidsmigranten a€ 65,-per week = ruim € 2.000.000,– huurinkomsten, met een winst van € 648.000,– per jaar (zie bestemmingsplan Bosruiter).

De Epe groep en de E&E accommodaties “doen“ in huisvesting voor arbeidsmigranten en vluchtelingen op locaties in Ter Aar, Putten, Hierden, Wezep, Wageningen, Zeewolde, Haren, Lelystad enz.

Het aantal ‘huurders” neemt snel toe, meer dan 3500 op dit moment. In veel gevallen gaat de komst niet zonder slag of stoot. In onder meer Zeewolde, Wezep en Haren was verzet tegen de komst van deze arbeidsmigranten. Dit resulteerde in rechtszaken en dus vertraging voor de uitbaters van deze “hotels”. In de praktijk zijn dit echter niets minder dan opvanglocaties voor grote groepen buitenlandse arbeidskrachten, die veelal lager geschoold werk verrichten.

In Zeewolde moeten de 600 “Polen” nu wijken voor 600 vluchtelingen is het plan.

Maar ……., waar laten we deze mensen dan ?

“Herhuisvesten op het naast gelegen weiland, dat is ook van mij “, stelt Peter Epe voor.

“We bouwen daar om te beginnen 50-60 “ kleine 2-kappertjes, vragen er € 3600,– per maand aan huur voor, en klaar zijn we”. ( 12x€70,–x13:3=) “.

Een paar zaken moeten dan wel geregeld worden :
• Deze uitbreiding past niet binnen het bestemmingsplan de Bosruiter.
• Herhuisvesten valt niet binnen de kaders van de crises – en herstelwet.
• In het kader van de veiligheid en de bereikbaarheid moet de Bosruiterweg worden verbreed en voorzien worden van een vrij liggend fiets/voetpad met verlichting.
• Het hele plan mag de Gemeente Zeewolde geen geld kosten.

Wat is er eigenlijk aan de hand?

De uitbater huisvest nu 600 arbeidsmigranten in een “hotel” en wil deze ruimte aanbieden aan het COA voor opvang van vluchtelingen. Maar dan wel onder de voorwaarde, dat de Gemeente Zeewolde/c.q. de Provincie Flevoland vergunning verleend voor de bouw van 50-60 en wellicht 100 of meer “2-kappertjes” voor de herhuisvesting van arbeidsmigranten op een terrein met een agrarische bestemming.

Daarnaast moet, o.a. samen met de nog vele andere voorschriften uit het omgevingsonderzoek, de Bosruiterweg 2 m1 worden verbreed. Burgers en bedrijven betalen € 50,– per m2 voor het breder maken van hun uitritten. In de zaak Epe: het bedrijf wordt groter, verdubbeld, en zijn inrit (weg)moet daardoor breder worden gemaakt.

Deze smalle “inrit” is echter ca 2000 m1 lang , 2000x2x€50,– = € 200.000,–

Maar er moet ook een fietspad langs: 2000 m1x3x€50,– = € 300.000,–

Beetje verlichting ,een zwaarder riool , beetje ontwerp = € 200.000,–

Wie gaat de kosten van het onderhoud betalen? = € 50.000,–

Totaal tenminste = € 750.000,–

Wie gaat dat betalen? Nou nee, dat is niet de vraag.

De uitbaters van het “hotel” moeten de aanlegkosten en het onderhoud betalen. Zij willen er namelijk een 2e bedrijf beginnen en deze ondernemers hebben wel dezelfde rechten, maar ook dezelfde plichten als andere burgers en ondernemers in Zeewolde. Anders ontstaat namelijk snel de situatie van meten met 2 maten en dat heet dan weer discriminatie. Dat gebeurt overigens al in deze situatie, leest u het in het artikel over het “Polenhotel” en het negeren van de voorschriften.

De gemeente Zeewolde en het COA krijgen een ernstig probleem als zij deze aanlegkosten ten gunste van de exploitatie van een 1 ondernemer(Epe) voor hun rekening nemen. Dat is dan namelijk staatsteun in optima forma.

Wat ook opvalt, is dat de burgemeester spreekt over “verbeterde woonruimte” voor de arbeidsmigranten.

Dat is vreemd, het “hotel “, mede tot stand gekomen met medewerking van de gemeente Zeewolde bestaat pas sinds 2013, wordt jaarlijks gekeurd en er zijn geen klachten. De grootste opvanglocatie in Nederland, schrijft E&E accommodaties op hun site. Geen 600 man, maar 700 schrijft de burgemeester zelf.

Steeds opnieuw zijn er de overtredingen van de vergunningsvoorschriften. In Wezep, in Haren, in Zeewolde. Klachten en rechtszaken. In feite gaat de onderneming haar eigen gang en wie handhaafd?
Terug naar Zeewolde. Wat gebeurt er met de gebouwen, wanneer de vluchtelingen weer vertrekken? Slopen? Geen optie in de duurzaamste gemeente van Nederland.

Dus? Dat worden dan opnieuw ruimtes voor extra arbeidsmigranten, een dorp op zichzelf. Gelegen aan de rand van Zeewolde, voor minstens 1200-1500 mensen. Met hun eigen winkels en voorzieningen. En met “2kappertjes” gebouwd op grond , die daar nimmer de bestemming voor zou krijgen, behalve met de omschreven list. En permanent bewoond.

Ons onderzoeksrapport vestigingslocaties AZC biedt voldoende alternatieven, waarin de gemeente zelf de regie heeft.

Uitzendbureaus willen ons laten geloven, dat het een aanwinst is, zo’n migrantendorp, maar ik stel vast dat het op termijn een directe bedreiging voor de toch al zwakke lokale werkgelegenheid wordt.

 

Sipke Veenstra.