post-title Brief Marina Lam-Reigwein Belangenvereniging Vrij Wonen http://buitenplaats-horsterwold.nl/wp-content/uploads/Screen-Shot-2018-02-07-at-00.32.58.png 2018-02-07 00:34:38 yes no Geplaatst door: Categorieën:  Nieuws

Brief Marina Lam-Reigwein Belangenvereniging Vrij Wonen

Brief Marina Lam-Reigwein Belangenvereniging Vrij Wonen

Beste Angela, mevrouw Huckriede

De voorzitter Rob Oosthof en ondergetekende van de Belangenvereniging Vrij Wonen zijn een keer uitgenodigd om voorafgaande aan de fractievergadering een en ander uit te leggen ten aanzien van het belang om permanente bewoning op recreatieparken toe te staan,.

In die periode zat de VVD afdeling Zeewolde in een coalitie, waardoor de VVD zich hiervan niet kon distantiëren.
Het verbaast me dan ook hogelijk dat de VVD afdeling Zeewolde – die vrijheid en democratie in haar vaandel heeft – toch blijft vasthouden aan het tegengaan van wonen op recreatieparken, terwijl de landelijke partij het juist promoot.
Het verbaast nog meer nu blijkt dat bewoning van arbeidsmigranten op recreatieparken wel wordt gelegaliseerd.
Dit vraagt mijns inzien wel om verantwoording van de gemeente ten opzichte van bewoners van andere recreatieparken.

Realiseert u zich wel wat het positieve effect is van permanente bewoning op recreatieparken? Vele woningen (tussen de 30.000 en 50.000 woningen) komen vrij en kunnen daardoor uitgegeven worden aan diegenen die al jaren op een woning wachten, aangezien de woningnood – ook in Zeewolde – alleen maar groter wordt.

Overal in Europa mag je als 55-jarige na verloop van een aantal jaren permanent wonen op een recreatiepark. Alleen in Nederland is dit willekeur, wisselend in gemeenten wel dan niet toegestaan, ondanks het feit dat dit nergens in het Burgerlijk Wetboek staat vermeld dat het niet is toegestaan. Indien men – en dan met name de 55 plusser – met plezier gelijkvloers en met sociale controle kan wonen daar waar men echt met plezier woont – er minder druk wordt uitgeoefend op de gezondheidszorg. Bejaardentehuizen worden gesloten, ouderen moeten zelf maar uit zien te vinden hoe ze een en ander regelen. Door permanente bewoning op recreatieparken tegen te gaan zijn de huidige (gedoogde) bewoners de dupe van de verhoogde opslag door banken bij hypotheken, kunnen een aantal zaken niet regelen die voor anderen wel beschikbaar zijn. Ook daardoor zijn zij financieel de dupe.

En dan de asielzoekers, waarvan ik vind dat eenieder een dak boven zijn hoofd verdient, alleen dat dak is dan vaak het dak van een recreatiewoning, waar in dit geval de inwoner van Zeewolde NIET mag wonen. Maar u zult begrijp dat de eigenaren en bewoners van recreatiewoningen in uw gemeente hier toch wel wat verbaasd naar staan te kijken. Zij mogen onder geen beding hun recreatiewoning bewonen, omdat wonen in het buitengebied niet mag en om allerlei redenen kennelijk heel bezwaarlijk is. De gemeente treedt hier ook streng tegenop. Dan is het gemak waarmee de gemeente nu ruim baan geeft aan de huisvesting van asielzoekers en arbeidsmigranten in datzelfde buitengebied toch wel wat gek. Als dat niet bezwaarlijk is, is het een goed idee om nog eens kritisch te kijken naar het gemeentelijk beleid op het punt van de bewoning van recreatiewoningen. In het licht van de nieuwe ontwikkelingen is dat beleid duidelijk nodeloos streng. Het wordt tijd voor een heroverweging en na te denken over een bestemmingswijziging, waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor bewoning. Dit is immers niet meer uit te leggen. Het wordt door velen ervaren als een schrijnende vorm van rechtsongelijkheid en gaat ook ten koste van het draagvlak voor de opvang van asielzoekers.

Ik hoop van harte dat uw visie omtrent het wonen op recreatieparken wilt aanpassen en vertrouw er dan ook op dat u de brochure van de BVVW erop naslaat, welke document u ruime tijd geleden is toegezonden.

 

Met vriendelijke groet
Marina Lam-Reigwein