post-title Brief van een 80 jarige bezorgde Nederlander; ‘Geachte mevrouw Peggy Stein,… Waar gaan we naar toe?’ http://buitenplaats-horsterwold.nl/wp-content/uploads/Screen-Shot-2018-02-14-at-11.01.36.png 2018-02-14 11:06:00 yes no Geplaatst door: Categorieën:  Blog

Brief van een 80 jarige bezorgde Nederlander; ‘Geachte mevrouw Peggy Stein,… Waar gaan we naar toe?’

Brief van een 80 jarige bezorgde Nederlander; ‘Geachte mevrouw Peggy Stein,… Waar gaan we naar toe?’

Zeewolde 16 nov 2017

Geachte Mevrouw Peggy Stein,

Ik ben een voormalig ondernemer uit de Flevopolder. Inmiddels ben ik ruim 80 jaar, maar volgens anderen nog goed bij mijn verstand en op diverse terreinen actief. Mijn zoon heeft mijn bedrijf overgenomen en omdat het direct noemen van mijn naam hem binnen de gemeente Zeewolde schade kan berokkenen, is deze alleen bij een bestuurslid van de WE Horsterwold.

Diverse mensen hebben mij met klem gevraagd niet hun namen bekend te maken i.v.m. rancuneus beleid van de gemeente. Diverse bezitters van een huis op het park hebben dit al aan den lijve ondervonden. Tegenspraak of tegenwerpingen worden niet door de gemeente getolereerd.

Ook de plaatselijke kranten zijn niet vrij in het publiceren van nieuws of wetenswaardigheden. Nog onlangs werd door de burgermeester verboden om de criminaliteitscijfers uit de gemeente te publiceren. Ze zijn er wel die cijfers, vraag ze maar op.

Ik heb diverse gesprekken gevoerd met een deel van de 140 eigenaren op buitenplaats Horsterwold. Nu heeft het weinig nut om elk woord te herhalen, maar de kern van de beweringen op te schrijven. Ik heb getracht een zo goed mogelijk beeld te maken van wat er gebeurt.
Wie zijn die mensen die een huis hebben gekocht op het park? Ingezetenen van Zeewolde, boeren en buitenlui, mensen uit de stad, projectontwikkelaars, gewone mensen. Mensen die een eigen plek zochten in een rustig omgeving om hier 40 weken te verblijven/ wonen /recreëren.

Om de stemmingmakerij vanuit de gemeente weer te geven zal ik de volgende kranten of Facebookberichten beschrijven.
De heer Rob Smeets van Liberaal Zeewolde schrijft nov 2017: “Veel mensen (niet allemaal) wisten ooit donders goed waar ze aan begonnen en in die zin hebben ze gegokt en verloren. Dat een gemeente dan ook gaat handhaven is een logisch gevolg van het feit dat deze mensen de regels overtreden.”
Nog wat juridische aspecten brengt hij naar voren en schrijft hij: “een zogenaamd dicht getimmerd verhaal waarbij de gemeente in zijn gelijk staat.”
Hij geeft aan dat deze handhaving veel geld kost. Dat het park verloedert, dat er veel arbeidsmigranten wonen (gedoogd) en dat het goed zou zijn dat er een einde aan komt.

Reactie op Facebook van mevrouw Prins, wethouder die een vergelijk maakt met landelijk handhaven met flitspalen en het handhaven op Horsterwold van mensen die bewust de wet overtreden (criminelen) en dat mag wat kosten aldus mevrouw Prins.
Nu kan ik bevestigen dat de Zuidelijke IJselmeerpolders, de gemeente en de projectontwikkelaar in een ABC -constructie destijds een 40/12 constructie voor het park zijn overeengekomen. Deze hield in dat men er voor 40 weken mocht wonen en 12 weken niet. Daar is een brief van. Dat men dus zelf als eigenaar hier 40 weken mocht recreëren, verblijven. Dat men zich ook bij de gemeente mocht laten inschrijven en dat de gemeente deze inschrijving niet mag weigeren. Meerdere info hierover bestaat. Als de gemeente dit ontkent dan liegen ze.
Als deze ABC-constructie niet had bestaan dan zou dit niet door de notarissen bekrachtigd zijn in de verkopen maar ook niet in de contracten zijn opgenomen.
Dus meneer Rob Smeets ” heb je geweten” en “wist waar je aan begon” en ” gegokt en verloren”! Deze meneer weet dus niet veel heeft wel een klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.

Inmiddels is er een juridische procedure over 40/ 12 tegen de gemeente aanhangig gemaakt. Wat een leed en wat een verspild geld.
Laten we nog eens kijken naar deze rechtschapen gemeente. In de wet staat dat er geen arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden op het recreatiepark. Al sinds 2007, 10 jaar dus, staat de gemeente dit toe. Er bevinden zich wisselend zo’n 50 tot 150 arbeidsmigranten, meest Poolse mensen, op het park. Jarenlang is hier MB-All, de controlerende instantie melding gemaakt. Handhaven tot de nullijn was dus mogelijk, 10 jaar lang niet gebeurt.
Wel worden er dwangsommen in het vooruitzicht gesteld en ook geheven aan de Nederlandse eigenaren die zelf de woning als recreatie-object gebruiken.
3 Keer aanwezig is reden tot dwangsom, 3 keer aanwezig in 3 maanden is reden tot dwangsom. Bloeiende planten in een pot bij de voordeur is reden voor permanente bewoning dus een dwangsom of voor aankondiging.
Het gevolg van deze maatregel voelde; als je huis uitgejaagd worden en het volgende effect breidde zich dus uit.
Men nam er een tweede recreatiewoning bij. Men huurde een appartement. Men verbouwde huizen om bij kinderen te gaan wonen. De eigenaren en hun gezinnen kwamen, door deze verhuizingen en huur of koop van een woning, in de problemen. Zij gingen in zee met een figuur zonder scrupules, die zei: “ik mag van de gemeente verhuren aan Polen en ik krijg dan van jou een bescheiden vergoeding. Hij richt de woningen in, je betaalt voor het meubilair en ik hang een Afrikaanse vlag op zodat MB-All kan zien dat dit een gelegaliseerde verhuur betreft.” Iets in deze trant.

Volgens de gemeente is dit uiteraard een gelogen verhaal. Wel raar dat er bijna 10 jaar lang niets aan gedaan werd. Terwijl de huizen waar geen vlag wapperde gecontroleerd werden en dwangsommen werden uitgeschreven.
Ook E&E ging succesvol verhuren op het park zonder dwangsommen. Op de parkeerplaats van het park stonden vaak 25 Poolse auto’s dus deze mensen zouden toch wel ergens zijn. De gemeente kon dit zien en ook MB-All die wekelijks of tweewekelijks langs kwam zou dit moeten kunnen zien.

Het kwam natuurlijk wel mooi uit. In Zeewolde was praktisch geen normale woonruimte te vinden of te huren, een vol arbeidsmigranten hotel, dus mooie uitwijkplek voor extra arbeidsmigranten. Wanneer de gemeente hier op aangesproken wordt dan zeggen ze dat het alleen om arbeidsmigranten voor Zeewolde gaat. De praktijk wijst echter uit dat er ook in Spakenburg, Nijkerk, Schiphol, Ermelo en Harderwijk wordt gewerkt. Kortom in elke omliggende gemeente, er werken zelfs meer dan 100 mensen in de fietsen fabriek in Lelystad.
Zie hiervoor op https://www.onszeewolde.nl/ Een misstanden site over de gemeente of bel/bezoek Sipke Veenstra, de redacteur van die site 0620017431.

Laten we bij het park blijven. De meeste huizen staan leeg of worden door arbeidsmigranten bewoond.
De eigenaren, mogelijk rond tussen 30 en 35 gezinnen, wonen in een woning in Zeewolde. Het bouwbeleid in de gemeente Zeewolde was de afgelopen 10 jaar dramatisch en misleiden, mede door dwarsliggers van Leefbaar Zeewolde. Een ietwat autistische groep mensen die uit een milieuactivisten achtergrond, een politieke partij hebben opgericht. Zij hebben geen binding met andere leefbaar groeperingen in het land. Het is alleen de naam.
Veel beloven weinig geven doet ons steeds in vreugde leven en ondertussen bevorderen ze de leegstand van de winkels, door dat de mensen met geld zijn weggejaagd en het dorp niet kan groeien.
Ook met de komende verkiezingen zal dat niet anders zijn. Politiek Den Haag is er ook groot van geworden van liegen en bedriegen, beloven en verontschuldigen.

Hierbij nog wat opmerkingen van her en der.

 •  Het lijkt hier wel de republiek Zeewolde
 •  Waar is paragraaf 1 van de grondwet: alle mensen zijn gelijk en dienen gelijk behandeld te worden
 •  Hoe zit het met de Wet op de Privacy?
 •  Aan de grens van Zeewolde ligt Dronten, daar worden recreatiewoningen gelegaliseerd?
 •  Hoezo gelijkheid hier in Flevoland?
 •  Definities worden bedacht: wanneer u een vaste telefoonaansluiting in uw woning hebt dan woont u er en is het u hoofdverblijf
 •  Wanneer u een internetverbinding heeft dan is het u hoofdverblijf. Zelfs kinderen weten tegenwoordig dat wanneer je vakantie hebt er internet is of dat je het kunt gebruiken voor alarm camera volgsystemen. Hier heb je telefoon en internet voor nodig
 •  Als u belasting aftrekt op uw recreatiewoning dan geeft u toe dat het u hoofdverblijf is en dat mag niet van de gemeente Zeewolde. Dat mag dus wel, want het staat in het 40/12 contract van de ABC-constructie. Die weer gegeven wordt in het notariële contract
 •  Wanneer je ’s nachts in je recreatiewoning slaapt en je gaat de andere dag naar je werk, dan is dat geen recreatie. Uitspaak van de gemeente. Wat een kolder en kul uitspraken
 •  Recreanten die buiten de gemeente wonen betalen forensenbelasting. Krijgen hier niets voor terug zelfs geen pas voor de milieustraat bijvoorbeeld voor groen weg te brengen. Ook wanneer je het huis het gehele jaar in de verhuur hebt staan. Is dit oplichting, diefstal?
 •  De burgermeester heeft de verantwoordelijkheid naar zich toegetrokken door portefeuillehouder te worden. Mooi dan kan hij binnen de gemeente zelfs de wethouders niets kwalijk nemen. Hoofdelijk verantwoordelijk heet dat
 •  Iemand was van mening dat de bestuursrechter en de gemeente onder één hoedje speelden. Hij zei het zo: “De bestuursrechter vind ik een bevooroordeelde beoordelingscommissie. Zowel met het polenhotel als ook in de rechtszaken met dwangsommen werd de gemeente in zijn gelijk gesteld terwijl ze dat gelijk contractueel helemaal niet hebben. Geen waarheidsvinding alleen de regeltjes volgen en zich voor laten liegen.”
 •  Ook de ombudsman is benaderd. Ik hoorde dat zij wel met de gemeente in contact gingen maar dat het park in de kou bleef staan. Is dit Old boys netwerk? Wie het weet mag het zeggen. Hoor en wederhoor ontbrak heeft men mij gezegd. Ook het antwoord van de ombudsman laat erg lang op zich wachten
 •  De ombudsman en de overheid worden door de rechters beschermd denk ik . Maar wie beschermd dan de burgers tegen die overheid??
 •  De gemeente voerde een gesprek met de raad achter gesloten deuren over Horsterwold. Wat is hier zo geheim aan?
 •  De opdracht van de gemeente naar de Boa’s en de controlerende instantie MB-All waren volgens iemand te ruim. Dit werd aangescherpt en het resultaat. Men sluipt het park binnen door het bos. Er wordt door de ramen naar binnen gekeken en gefotografeerd. Er wordt in tuinen ingeslopen en door heggen gegaan. In vroege ochtenduren (6 of 7 uur) wordt er gekeken of er iemand is. Er wordt op ramen en deuren gebonsd of langdurig aangebeld. Er wordt ook langs woningen gegaan die geen directe verdenking op zich hebben liggen. 1 bewoner heeft gedeeltelijk verhaal gekregen om dit ongedaan te maken. Ditmaal wel via de ombudsman
 •  Een bewoner vond het raar dat de burgermeester in Raalte woont is hij dan ook forens? Hoe zit het met zijn belastingen? Hij heeft hier een woning en is er bijna nooit, de auto van de buurvrouw staat op zijn stoep. Vreemd! Dan maakt het huis toch een bewoonde indruk, volgens eventuele controleurs
 •  De burgermeester gaat ver. Ondanks dat hij zou moeten weten 100% fout te zitten dat hij een inval laat doen in een recreatiewoning en in de privéwoning van de recreant. En dat om de energiemeters te laten controleren en er vervolgens een procesgang aan te koppelen, met succes. Ik hoorde dit verhaal en kon mijn oren niet geloven. Is dit Nederland!
  Er blijkt iets te zijn als het gemiddelde energie verbruik vertelde men mij. Dat wordt dan gehonoreerd. Er wordt niet gekeken naar huis grote of aanwezigheid. Naar de grote van een tuin.
  Vergelijkbaar: hoe kan een mens in een sloot van gemiddeld 50 cm verdrinken? Hoe is het gemiddelde gebruik van de burgermeester vraag je je dan af
 •  Ik hoorde vertellen dat de gemeente ongeveer 60 recreanten /eigenaren heeft aangeschreven met de beschuldiging van illegale gebruik van de woning. Via de collectieve advocaat van het park deden 35 eigenaren mee met het verweer. 20 keer moest men bij de gemeente afzien van handhaving, dus vervolging en 15 keer deels onterecht middels dwangsom. De regel 40/12 werd hierbij volkomen genegeerd. Er was geen reden voor een dwangsom werd mij persoonlijk verteld maar het is wel intimidatie. Het jaagt angst en verdriet aan en het kost geld, advocaatkosten.
  Het aanschrijven van zo’n grote groep eigenaren slaat natuurlijk nergens op. Noem het een schothagel je raakt altijd wel wat. Al die mensen worden opgezadeld met ongeveer 250 euro advocaatkosten. Onterecht en onnodig uitgelokt. Niet terug te vorderen bij de gemeente. Je bent immers niet verplicht een advocaat te nemen. Ik ga ervan uit dat de gemeente dit soort kosten eens zal moeten terugbetalen.
  Het is natuurlijk prachtig dat de heren Schaaf en Sonneveld van Leefbaar Zeewolde het tot hun levenstaak hebben opgevat om Buitenplaats Horsterwold als park kapot te maken, maar dommer kan haast niet. De handhavers kosten geld, de ambtenaren op het gemeentehuis belast met Buitenplaats Horsterwold kosten geld. De advocaten voor de gemeente kostengeld. Gemeenschapsgeld wel te verstaan.
  Subsidies aan burgerlijke initiatieven werden ingetrokken, afgebouwd of geweigerd omdat er geen geld was (Toon Hermanshuis, muziekles, zwembad) Er wordt extra geld gevraagd voor handhaving en de raad stemt in. Bewoners Zeewolde wordt wakker!! Of wil men de burgermeester pleasen voor zijn portefeuille? Ook de ambtenaren Hamstra en Vos doen volop mee met het spel van intimidatie. Ik denk dat het eigenlijke doel is huisvesting van arbeidsmigranten.
 •  Iemand opperde dat het terrein nodig is voor de toekomst voor het binnen halen van grote evenementen. Satirisch: Zeewolde is immers te klein om elders iets te maken
 •  De ozb waarde is gedaald met bijna 50 % terwijl dat landelijk op 20 % ligt
  Laten we nu dan eens stellen dat de woningen van elke Zeewoldenaar, door ongrondwettelijk handelen van de gemeente in waarde was gedaald in 10 jaar. Van € 337.000,00 naar € 150.000,00. Wie zou dan als eerste de verantwoordelijken op het matje roepen? Zeewolde zou te klein zijn. Dat gaat nu dus gebeuren. Dit proces gaat Zeewolde krijgen dankzij Leefbaar Zeewolde. Zo werd gesteld. Maar misschien is het wel te ruilen tegen legalisatie van het park, zodat de waarde van de huizen weer kan stijgen en de schade kleiner wordt. Bovendien krijgt Zeewolde er dan een prachtig woonwijkje bij. Het idee is niet slecht ook niet voor de inwoners van Zeewolde
 •  Iemand zei: het is toch van de zotte dat de gemeente met een dubbele agenda in 10 jaar tijd minstens 2 miljoen over de balk smijt om een leugen in stand te houden. 85 % Van de handhavingskosten zijn voor Horsterwold dus 1.700.000 euro Het getal 85 komt uit de burgermeesters pen. Daarnaast heb je nog kosten van de ambtenarij en advocaten en dat al 10 jaar lang
 •  Het is allerminst zeker dat de raad op de hoogte is van de verrichtingen van de ambtenaren en zelfs van B&W. Het duaal stelsel is een Moloch zei een bewoner die twee raadsleden in zijn kennissenkring blijkt te hebben en die de verbazing van de gezichten van zijn kennissen kan aflezen
 •  Als ambtenaren beweren dat er geen Polen op het park verblijven dan moeten ze eerst naar de oogarts en dan onder ede gehoord worden.
  Wat er nog meer gebeurt binnen de controle zoals geschetst wordt
 •  Een recreant was de wekelijkse controles zo beu, dat hij voor de controleur ging staan en weigerde aan de kant te gaan. Hij heeft niemand aangeraakt maar keek dreigend. Resultaat, de politie heeft hem met handboeien afgevoerd naar het politiebureau waar hij een aantal uren mocht verblijven en kreeg daarna een boete. Er was toen nog niet bekend dat de gemeente eenzijdig de 40 /12 regeling had opgeheven
 •  Een jonge en onervaren controleur ging langs de weg staan en noteerde elk ingaand en uitgaande kenteken met in en uit rij tijden. Waarvoor, waar is onze privacy?
 •  Een Boa met politieagent stond bij de rotonde naar de Bosruiterweg en hield schoolkinderen aan met de vraag waar ze woonden, sliepen en op school zaten. Minderjarige kinderen!!
 •  Ook werden kinderen bij controles door de Boa’s geïnterviewd
 •  Het verzoek, zonder ook maar enig onderbouwing of wettelijke status, werd gedaan door MB-All aan het bestuur van de WE, met daarbij een voorgestelde dwangsom, om de nuts gegevens beschikbaar te stellen. Het bestuur heeft hier uiteraard niet aan voldaan
 •  De gemeente maakt graag gebruik van verklikkers of anonieme bronnen Een ex-recreant gaf zijn ex-vrouw aan bij de gemeente, ze zou permanent wonen. Een dwangsom was het gevolg
 •  Hoe lang is het geleden dat dit gemeen goed was? 1940-1945
  Gelukkig is er naast de bestuursrechter ook nog het civiel recht. Een onafhankelijke rechter zoals wordt verwacht Een van de recreanten die gedwongen werd naast zijn recreatiewoning ook nog een tweede woning te huren. Betaald nu al 122 maanden €500,00 per maand. Onterecht. Want volgens de 40/12 regeling mochten ze in Zeewolde inschrijven en was een tweede woning niet nodig, net als de forensenbelasting een onnodige betaling is. De gemeente overigens stelde deze belasting veel later in. Alleen als er niets was geregeld middels een contract, zoals de ABC-overeenkomst, dan geldt de regeling van 2003 van toenmalig minister Dekker, die stelde dat als men langer dan 6 maanden en éen dag ergens verblijft is dat je hoofdverblijf. Een politieke kronkel. Maar goed het is wet geworden.

Dit echter geldt dus niet voor Buitenplaats Horsterwold volgens de burgermeester. Een miljoenen misser van de ietwat arrogante man in kwestie. Gestuurd door leugens van ambtenaren bij de bestuursrechter. Of althans verdraaiing van de feiten.
De gemeente wil nog weleens selectief zijn in hun uitlatingen en succes vermelden.
Zo werd aan een sociaal zwakkere dakloze recreant op Flevonatuur een dwangsom van € 25.000,00 opgelegd. Stukken in de krant. “Zal we veel hebben opgebracht” Het proces wat gevoerd werd met een recreant, waarbij de gemeente in het stof moest bijten, geen woord, geen regel in de krant.

Men vraagt zich af wat moeten we met zo’n zootje. Iedereen is de verliezer is het de arrogantie van de macht?? Dit is het voorlopig, mocht ik nieuwe dingen weten dan laat ik het weten. U kunt het gebruiken voor publicatie.

Een bezorgde Nederlander waar gaan we naar toe?

#vandroomtotdrama, #buitenplaatshorsterwold