post-title Catch 22 http://buitenplaats-horsterwold.nl/wp-content/uploads/number-sign-22-mile-marker-count-trail-hike-814x518.jpg 2017-12-29 16:56:39 yes no Geplaatst door: Categorieën:  Blog

Catch 22

Catch 22

Catch 22.
Een veelgehoorde kreet vanuit de dorpsbevolking van Zeewolde naar eigenaren van de recreatiewoningen op het bungalowpark Horsterwold is: ‘Ja, maar daar mag je niet wonen!’ Of : ‘Jullie wisten het van tevoren!’ En: ‘Jullie wonen daar goedkoop!’  Men gaat er sowieso vanuit dat daar dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen.

Het valt niet mee om deze vooroordelen te weerleggen maar goedkoop is het zeker niet. Een tweede huis erop na houden is een dure zaak en de gemeentelijke belastingen zijn gemiddeld een keer zo hoog als dat van een Zeewoldenaar. Maar zelfs in gesprek met ambtenaren van de Gemeente tot en met de wethouder zijn ook deze ervan overtuigd dat willens en wetens daar de wet wordt overtreden. Als je aanhaalt dat de recreatiewoning gekocht is onder verkoopvoorwaarden en notariële akte, waarin het gebruik van 40 weken per jaar als woning toegestaan is, dan is de standaard verwijzing naar het bestemmingsplan. Want daar heeft de Gemeente Zeewolde het zo geregeld dat het woondadres van de koper/eigenaar elders dient te zijn. Wat jullie met de projectontwikkelaar hebben afgesproken is een privaatrechtelijke aangelegenheid, zo luidt dan het commentaar. Als bij gemeentelijk onderzoek naar het gebruik van hoofdverblijf en recreatiewoning van de eigenaar nu blijkt dat het hoofdverblijf weinig gebruikt wordt en de recreatiewoning vaak, dan wordt er afgerekend, dwangsommen opgelegd en verbeurd desnoods met hulp van de Bestuursrechter. Deze laatste rechtsinstantie kijkt alleen naar het bestemmingsplan en het oordeel is snel geveld. Catch22.

Wij als eigenaren ervaren dit als enigszins vals en geslepen en niet passend bij een overheidsinstantie zoals de Gemeente. Wij hopen voor de toekomst dat er toch nog iets bestaat als rechtvaardigheid want uiteindelijk heeft de Gemeente Zeewolde de regie gehad bij de totstandkoming van het hele project tot en met de kleur van de dakpannen. Zij hebben de helpende hand uitgestoken naar de projectontwikkelaar en erbij gestaan om met de aantrekkelijke regeling van 40 weken gebruik te adverteren wat in feite een instinker bleek te zijn. Nogmaals willen wij benadrukken dat een Gemeente als goedbestuurder ook moet letten op de belangen van de kopers in hun gemeente. Dit is wel gebeurd bij de totstandkoming van het park Harderwold waar van meet af aan door de verkoper duidelijk werd gemaakt dat 26 weken minus 1 dag gebruik was toegestaan. Een hoofdverblijf / huis elders was noodzaak.

Het soms repressieve vervolgingsbeleid van de Gemeente maakt dat wij niet anders dan anoniem als” ingestonkenen” kunnen ondertekenen.

#buitenplaatshorsterwold, #vandroomtotdrama