post-title ONLEEFBAAR ZEEWOLDE: tig-maanden bewijzen dat je NIET schuldig bent, je gelijk moeten blijven halen.. en nóg blijft de Gemeente Zeewolde sarren! 2018-02-14 17:54:13 yes no Geplaatst door: Categorieën:  Blog

ONLEEFBAAR ZEEWOLDE: tig-maanden bewijzen dat je NIET schuldig bent, je gelijk moeten blijven halen.. en nóg blijft de Gemeente Zeewolde sarren!

Gemeente Zeewolde en Integriteit.

In de zomer van 2016 kregen wij een aanschrijven van de gemeente met het voornemen van het opleggen van dwangsom omdat zij op basis van feiten en omstandigheden ons verdachten van het plegen van een overtreding van het bestemmingsplan namelijk permanent wonen in onze recreatiewoning.

De feiten en omstandigheden waarop de gemeente zich baseerde werden dan ook in het schrijven aangehaald.

Buiten de feiten van de gemeente dat wij de eigenaar van de kavel zijn en ergens anders ingeschreven zijn voerde de gemeente twee pertinente onwaarheden op. Kennelijk hadden ze zo’n zwakke zaak dat zij zich daartoe moesten verlagen.

Als eerste het feit dat diverse malen onze kentekens van onze auto’s genoteerd waren door hun toezichthouder. Je zou moeten aannemen dat deze opsporingsambtenaar zich aan de ambtseed of ambtsbelofte houdt.

Maar het wordt als feit zomaar opgevoerd om hun zaak sterker te maken. Onze advocaat krijgt uiteindelijk te horen dat er helemaal geen kentekens zijn genoteerd.

Het argument van de gemeente is, onze toezichthouder ziet overal auto’s staan waarom dan ook niet die van Uw cliënt. Dus geen feit of omstandigheid wat de wet vereist maar een doodgewoon verzinsel.

Dan het volgende feit dat wij voor de recreatiewoning een hypotheek hebben en deze aftrekken in box 1 en dat allemaal volgens een schrijven van de belastingdienst. Zo U doet dus aan belastingontduiking. Het zal je maar ff gezegd worden door een brief getekend namens de burgemeester en wethouders. Maar kennelijk kunnen ze nog niet goed lezen. Het bewijsstuk van de belastingdienst is een gedateerd schrijven waarin de belastingdienst aan de gemeente aangeeft dat zij het waarschijnlijk niet hebben over de zelfde woning omdat de gegevens niet kloppen.

Dus in overleg met onze advocaat bij onze reactie(zienswijze) een kopie van de belastingaangifte bijgevoegd waaruit blijkt dat er geen hypotheek is, geen renteaftrek plaats vindt en dat de recreatiewoning keurig in box 3 opgegeven wordt.

Dan wordt het wachten op de reactie van de gemeente. Dat duurt 8 maanden. En wat schrijft burgmeester en wethouders dat uit de door aangeleverde bewijsstukken en hun onderzoek en controles over 8 maanden is gebleken dat wij er niet permanent wonen en dat de handhaving gestaakt wordt.

Na acht maanden handhaving komt er geen woord van sorry wij hadden geen kentekens genoteerd en jullie eigenlijk ook nooit bij de recreatiewoning aangetroffen en ja dat wij U beschuldigden van belastingontduiking had niet gemoeten. Als ik mij niet vergis gaat de burgemeester er prat op dat hij integriteit in zijn portefeuille heeft. Nou dat is te merken.

Nog bijzonder is dat wij nog een 2 jaar daarvoor ook 9 maanden in de controle van de gemeente hebben gezeten. De toezichthouder heeft ons in die tijd 1 keer in de recreatiewoning aangetroffen maar ons ook bezocht in ons hoofdverblijf zoals de gemeente dit omschrijft. Nog geen 2 jaar later gaat de gemeente onder druk van Leefbaar Zeewolde weer opnieuw beginnen en wederom met een kansloze missie welke de gemeenschap veel geld kost en ook veel mensen met afkeer naar dit spel van een paar mensen kijken.

Het prettig recreëren wordt op deze manier onmogelijk.

Ik vraag mij af of Burgemeester en Wethouders en met name de partij welke het voortouw heeft voor handhaving namelijk Leefbaar Zeewolde wel weten wat zij doen. Wij hebben het namelijk gewoon over mensen, burgers, inwoners van Zeewolde. Burgers waar zij er eigenlijk voor zouden moeten zijn, welke gewoon belasting betalen, werken, mantelzorger en of vrijwilliger zijn en deel uitmaken van de maatschappij maar op een bepaalde manier weggezet worden.

Als tweederangs burger word je behandeld.

Zodra je een recreatie woning op dit park bezit word je door Leefbaar Zeewolde als lid geweigerd, dit noem ik discriminatie.

Door deze omstandigheden hebben wij de redactie gevraagd dit vooralsnog anoniem te plaatsen. We zijn zeker benaderbaar via de redactie om de feiten op tafel te leggen. Dank voor het lezen! Dat is ons al heel wat waard.

#vandroomtotdrama, #buitenplaatshorsterwold